Wat betekent deelname aan wetenschappelijk onderzoek? – INCLU-ZO

A: Alle scholen waarmee we samenwerken doen ook mee aan onderzoek. Dat gebeurt anoniem en niet herleidbaar. Wel geef je bij deelname toestemming voor het deelnemen aan onderzoek. Daarmee voldoen we aan de ethische vereisten voor het uitvoeren van onderzoek.