Welke vereisten gelden er voor deelname? – INCLU-ZO

A: Er zijn geen opleidingseisen of niveau voor deelname. Wel moet je toegang hebben/krijgen tot gegevens in je organisatie. Denk hierbij aan aanvragen voor het gespecialiseerd onderwijs, OPP (ontwikkelingsperspectiefplannen) en algemene data over verwijzing en deelname.