Zijn deze masterclasses ook voor mensen die in de school of in het samenwerkingsverband in de onderwijsondersteuning werken? – INCLU-ZO

Ja, deze masterclass is juist ook voor deze collega’s passend. Je kunt bij opdrachten bijvoorbeeld ook kijken hoe je die gericht op één of meer schoollocaties kan richten in het eigen schoolbestuur of op een school die binnen je samenwerkingsverband valt. We hebben ook al van samenwerkingsverbanden begrepen dat ze juist een collega van de school en het SWV willen koppelen om zo samen aan de slag te gaan met de opdrachten.